Hotline 02-2954235

รับตัดยูนิฟอร์ม

INNOVATION

นวัตกรรมของบริษัท

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ ”

ERAWAN ZINC

คือ นวัตกรรมผ้าที่ผลิตขึ้นจากเส้นใย Perma ด้วยเทคโนโลยีการนำอนุภาค นาโนซิงค์ ช่วยลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ ของกลิ่นอับชื้น คุณสมบัติพิเศษอนุภาค นาโนซิงค์จะฝังตัวอยู่ภายในเส้นใยอย่างถาวร ทำให้ มีประสิทธิภาพในการลดเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 99 % ตลอดอายุการใช้งาน

"ติดต่อสอบถามข้อมูล ขอดูตัวอย่างผลงาน นัดเยี่ยมชมโชว์รูม"
แผนก WORKWEAR
Hot line!! 081-632-1070 084-696-2399